مشخصات فردی و زندگینامه
نام:محمد على
نام خانوادگی:اسدی نسب
شهرت:اسدی
پست الکترونیک:asadinasab42@gmail.com
نخصص ها:فقه و اصول ، تفسیر ، علوم قرآنی

زندگی نامه

اینجانب تا کلاس اول علوم تجربی (دبیرستان) را به صورت شبانه خواندم. در سال 56 وارد حوزه علمیه بروجرد شدم و در سال 59 وارد حوزه علمیه قم گردیدم، تا سال 67 دروس سطح را به اتمام رساندم و وارد دروس خارج شدم. از سال 70 تا 73 (به مدت چهار سال) در اولین دوره رشته تخصصی تفسیر شرکت نمودم و از اساتیدی چون آیة الله معرفت، مکارم، خزعلی، شب زنده دار و دیگران بهره مند شدم و رساله سطح چهار را با موضوع قرآن و سکولاریسم با راهنمایی آیة الله غروی و مشاوره حجة الاسلام غرویان انجام دادم و دفاع کردم. از آن زمان تاکنون مشغول تدریس و تحقیق می باشم که به آنها اشاره می کنم:
الف: فلسفه، تدریس بدایه و نهایه ب: ادبیات عرب، تدریس سیوطی و جامع المقدمات ج: تفسیر، تدریس المیزان مجمع البیان و علوم قرآن در حوزه و دانشگاه علامه طباطبائی د: اصول، رسائل و کفایه ه: فقه، مکاسب و لمعه.
در زمینه تحقیقاتی:
الف: نوشتن کتبی در زمینه علوم قرآن مثل جامع البیان فی الاحادیث المشترکه حول القرآن حدود 650 صفحه  ب: مناهج التفسیر از دیدگاه شیعه و سنی به میزان 550 صفحه ج: قرآن و سکولاریسم برای دانشجویان  د: اشتغال به تفسیری روان برای جوان در یک جلد که هم اکنون مشغول آن هستم.  ه: نوشتن مقالات مختلف در زمینه علوم قرآن که به برخی از آنها اشاره شد. و: ترجمه برخی از آثار و مقالات از جمله ترجمه جلد اول تفسیر " المختصر المفید فی تفسیر القرآن المجید " به میزان 600صفحه و هم اکنون نیز با سمت عضو هیات علمی گروه قرآن پژوهی در پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ٰ‌ مشغول نوشتن تفسیر کامل فارسی روان و تک جلدی می باشم که امید است در سال 1390 به اتمام برسد. این تفسیر طوری طراحی شده است که بتواند حدود هفتصد هزار کلمه در خود جای دهد.